Условия за участие

Проучването може да обхване всички компании в сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в България. Необходимо е към момента на проучването в компанията да работят минимум 50 служители на пълен работен ден. Компании с по-малък брой служители също ще имат възможност да се включат в изследването, но без да участват в крайното класиране.


Компаниите поемат ангажимент за насърчаване на служителите си за попълването на онлайн въпросниците и за администрирането на проучването в организацията си.


обратно към Изследване
със съдействието на
партньори