Партньори
Партньори

SAP Labs България
SAP е световен лидер в бизнес приложенията по отношение на приходи от софтуер и свързани услуги - с повече от 64 000 служители в повече от 130 локации за разработка и продажби по света. Централата на SAP е разположена във Валдорф, Германия.

Така наречените "Лабове" (laboratories) в SAP са центровете за разработка на софтуер, които създават иновативни софтуерни продукти, привличайки таланти и използвайки достиженията на технологиите. SAP Labs България е създадена през 2000 г. и в момента в компанията работят повече от 500 професионалиста, които създават водещи Cloud и In-Memory технологични решения, допълнени от качествени услуги по поддръжка и технологично консултиране. SAP Labs България е един от пионерите и лидерите в прилагането на Lean философия и гъвкави (agile) методологии при създаването на софтуер в България. http://www.sap.com/index.epx

Audit Advice Associates
Основна дейност на Audit Advice Associates е независимо оценяване на цялостната стратегия (или елементи от стратегията) по управление на човешките ресурси в конкретна Организация, чрез която се реализира нейното бизнес представяне.
Акцентът на одиторската експертиза, която Audit Advice Associates предлага, е върху измерването и диагностицирането на реалния принос от инвестираните усилия в различни дейности на Организацията и до колко това я прави конкурентноспособна на пазара. http://hrauditadvice.com/

Със съдействието на

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/

American Chamber of Commerce in Bulgaria
http://www.amcham.bg/

Българска асоциация по информационни технологии
БАИТ е най-голямата браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България, в която членуват около 100 фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на интернет услуги и др. Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ сектора на национално и европейско равнище, за повишаване нивото на българското образование и наука в областта на ИТ и чрез използване на ИТ. За постигане на тези цели БАИТ работи в партньорство с държавни институции, неправителствени браншови и работодателски организации, академични институции в България и чужбина. http://www.bait.bg/

Българска асоциация за управление на хора
http://www.bhrmda.bg/

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ "Гласът на българския бизнес" обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове, които произвеждат около три-четвърти от БВП на България, дават работа на над 800 000 души и осигуряват над три-четвърти от българския износ. КРИБ е национално представителна работодателска организация, която обединява 64 браншови организации във всички икономически сектори и има 76 регионални представителства в цялата страна. КРИБ е член е на Международната търговска камара като съосновател на Българския комитет на МТК. http://ceibg.bg/

JobTiger.TV
JobTiger.tv е видео портал на компанията за онлайн обяви за работа и подбор JobTiger. Порталът обединява видео съвети на кариерните специалисти за търсещите работа, новости в HR индустрията и събития, свързани с изграждане и управление на кариерата, съвети за собствен бизнес и лични истории за успех и кариера с водещи личности от бизнеса и стартиращи предприемачи. http://jobtiger.tv/

Probook
http://probook.bg/

ИНТЕРПРЕД – СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ
ИНТЕРПРЕД СТЦ СОФИЯ е акционерно дружество, осъществяващо дейност в областта на бизнес услугите и опериращо със собствено недвижимо имущество. Редовен член на Асоциацията на Световните Търговски Центрове/WTCA/. http://www.wtcsofia.bg/

Одитор на изследването

PricewaterhouseCoopers
Петко Димитров, Заместник-председател на управителния съвет на Конфедерацията та Работодателите и Индустриалците в България, Председател на националния съвет за България на Международната търговска камара и съдружник в PwC - Централна и Източна Европа, наблюдава провеждането на конкурса, определянето на критериите и присъства на оценяването и избирането на победителите. http://www.pwc.com/bg/bg

със съдействието на
партньори